Onze aanpak

Wij zijn digital signage professionals

Schermcommunicatie is ons vak! En het is een vak apart, want er zijn net zoveel valkuilen als mogelijkheden. Het gaat namelijk veel verder dan het aanschaffen en ophangen van een goed beeldscherm. Want hoe pak je zoiets aan? Wat laat je zien, wat niet? Wat is doeltreffend en wat werkt niet? Welke technologische keuzes maak je om te borgen dat alles ook technisch functioneert? Blijvend, zonder kopzorgen? Kortom, hoe behaal je je doelstellingen?

QYN staat vanaf het begin als gelijkwaardige gesprekspartner aan uw zijde en helpt u bij het maken van de juiste keuzes. En onze begeleiding stopt niet na implementatie!

onze aanpak 4fases

In onze aanpak hanteren we vier fases, die we met liefde voor het vak en aandacht voor details, samen met u doorlopen. Hieronder lichten we ze graag kort toe.

 

1. De kracht van het concept

Het succes van digital signage projecten wordt al bepaald voordat er sprake is van een concreet project. De doelstellingen van een organisatie of onderneming zijn alles bepalend voor de invulling van een concept, dat meestal verder reikt dan digital signage. Wat en wie wil je bereiken? Welke communicatie is daarbij relevant? En hoe ziet het er straks in zijn omgeving uit? Wij denken graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee in een vooruitstrevend concept. Echt goede toepassingen zijn namelijk gebaseerd op een doordacht concept, waarin boodschap en techniek op een geraffineerde manier zijn geïntegreerd. Dat laatste aspect wordt behoorlijk onderschat. En daarin schuilt juist onze kracht!

Door onze jarenlange ervaring en kennis van de markt, zijn we in staat snel heldere analyses te maken en goed te adviseren. Daarnaast beschikt QYN over een hoop denkkracht en een eigen content studio. Een vroegtijdige visualisatie van het concept gecombineerd met ideeën uit een pilotomgeving leiden uiteindelijk tot succesvolle toepassingen. Of het nu gaat om een nieuwe winkelformule, wachtkamer TV in een ziekenhuis of logische bewegwijzering in een evenementencomplex. Elk concept is anders en vergt een op maat gemaakte aanpak.

2. Van idee naar werkelijkheid

Voor onze klanten treden wij vaak op als hoofdaannemer en dan komt er veel kijken bij de realisatie van een concept. Vaak is het net als topsport. Presteren onder druk en veelal in korte tijdsbestekken. Daarbij rekening houdende met diverse spelers in het totale speelveld. Vooral in dynamische omgevingen als retail en zorg dient de roll-out vaak in een minimaal tijdsbestek plaats te vinden. Begrijpelijk, want niet kunnen communiceren betekent dat de boodschap niet aankomt en conversie uitblijft.

Ook bij het overnemen van bestaande netwerken van concurrenten komt veel kijken. Van de vertaling van het concept naar een technisch design tot aan installatie en inbeheername van onze toepassingen. Goed projectmanagement is daarbij onmisbaar. En daarom zien wij projectmanagement als een specifiek vak dat we op hoog niveau vervullen. Uitgebreide kennis van hardware, IT architectuur, installatie en QYNcast maken onze projectmanagers tot experts op ons vakgebied.

Benieuwd?

Benieuwd naar het succes van onze aanpak?

Bekijk welke klanten u zijn voorgegaan.

En waartoe onze aanpak heeft geleid.

KLANTCASES

Wij beseffen dat schermcommunicatie pas rendeert als het echt werkt!

3. Communiceren doe je 24/7

Een concept realiseren is één, zorgen dat het technisch altijd perfect functioneert is twee.
Wij beseffen dat schermcommunicatie pas rendeert als het echt werkt. Als klant moet je ervan uit kunnen gaan dat de dienstverlening werkt als water uit de kraan. En dat de leverancier adequaat optreedt als er iets mis is. Diezelfde vanzelfsprekendheid hanteren wij bij de dagelijkse organisatie van onze werkzaamheden.

We werken op basis van een managed SaaS dienst, zodat we de klant en haar IT omgeving minimaal belasten. En als er iets mis is, lost ons team van ervaren support professionals dat snel en adequaat op. Met proactief beheer op afstand waarborgen we continuïteit en stabiliteit. Ontzorgen noemen we dat en daar gaan we heel ver in. Indien gewenst verzorgen wij voor onze klanten ook de periodieke contentupdates, productie, scheduling en distributie van de content. Wij schakelen hierbij periodiek met uw marketingafdeling.

4. Bijsturing leidt tot blijvend succes

Het succes van een concept met diens toepassingen wordt bepaald naar de mate waarin de vooraf gedefinieerde doelstellingen worden behaald. Daarnaast verandert de gebruiker. Continue evaluatie na oplevering is daarom essentieel. Sluit het concept nog steeds aan bij de behoefte van de gebruiker? Welke functionaliteit kan de toegevoegde waarde verhogen?

Door uitwisseling van verbetervoorstellen en via periodieke overleggen en rapportages zorgen wij samen met de opdrachtgever voor een concept dat optimaal rendeert. Dat is waar wij iedere dag keihard aan werken, het is waar QYN voor gaat!

naar onze toepassingen

Schermcommunicatie inzetbaar als strategische oplossing binnen elke branche. Meer weten?

Neem contact met ons op of meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Vrijblijvend kennismaken

QYN Nieuws

Volg alle ontwikkelingen

Wij houden de markt continu voor u in de gaten, zo bent u altijd mee met de laatste trends.